Betalning






Junior 350 kr (t.om det år du fyller 18 år)






Senior 450 kr









Familj 1000 kr





Nu ingår en försäkring från Svenska




ridsportsförbundet i medlemsavgiften.








Betalas in till RRKKs bankgiro 385-6457 eller


Swish 123 539 92 66.








Ange namn, adress, tele nr, e-post,




fullständiga personnummer och




gärna disciplin om du är ny medlem.






För godkännande av licens, maila därefter



kassor@rrkk.se







Maila även om du är ny medlem eller vill




uppdatera dina uppgifter.






Har du andra frågor eller förslag, kontakta




gärna ordförande Helena




Engström, 070-5943931 / ordf@rrkk.se